základní pracovní plocha

rozbalovací menu pro spouštění programů

textový editor

tabulkový editor

HTML prohlížeč

Grafický editor

Databáze

Plánovací kalendář, kalkulačka, karetní hra a další

nápovědný systém