Název a náhled Popis Zdroj, licence a ikonka

Abeceda

psaní písmenek pro malé děti

spouští se ABECEDA.COM, ve Windows nemusí jít program spustit

http://www.gemtree.cz ...
/gemasoft/freeware.htm

nebo stáhnout odsud (51kB)

freeware


Matik

matematika pro 3.-9. ročník ZŠ

spouští se DEMO.EXE, se spuštěním ve Windows mohou být problémy

http://www.matik.cz

demo


Veselé počítání

jednoduché počítání pro předškoláky, prvňáčky a druháčky (než začneme počítat, počítáme do pěti, do deseti, do dvaceti, do sta, hry a hříčky)

spouští se DEMO5.EXE

http://www.matik.cz

demo


Škola hrou I.

určování délky slabik

spouští se DEMO1.EXE

http://www.matik.cz

demo


Škola hrou II.

psaní s a z na začátku slov a před slovy

spouští se DEMO2.EXE

http://www.matik.cz

demo


Veselý slabikář

písmena a slabiky (určování počtu slabik), nácvik čtení (věty po slovech), opiš a doplň (háčky a čárky), hry a hříčky (ukryté slovo)

spouští se DEMO4.EXE

http://www.matik.cz

nebo stáhnout odsud (92kB)

demo


Jazykové rozbory

slovní a větné rozbory (5.-9. třída ZŠ), program obsahuje menu - slovní druhy, skloňování, časování, větné členy, rozbor souvětí, psaní čárek (demo obsahuje pouze větné členy)

spouští se DEMO3.EXE

http://www.matik.cz

demo


PONŠKOLA - Český jazyk

graficky hezký program k výuce zaměřený na český jazyk, na řazení písmen v abecedě

spouští se ABECEDA.BAT, na pomalejších počítačích se déle načítají obrázky

http://www.ponskola.chrudim.cz

nebo stáhnout odsud (134kB)

demo


PONŠKOLA - Matematika

podpora k výuce matematiky, počítání příkladů

spouští se _CESTA.BAT

http://www.ponskola.chrudim.cz

demo


PONŠKOLA - Vlastík

program pro opakování dějepisného učiva vlastivědy ve 4.a 5. ročníku ZŠ

spouští se _VLASTIK.BAT

http://www.ponskola.chrudim.cz

demo


PONŠKOLA - Přírodověda

přírodověda

spouští se !DOMINO.BAT, vyžaduje vyšší rozlišení obrazovky (aspoň 800x600)

http://www.ponskola.chrudim.cz

demo


PONŠKOLA - Německý jazyk

výuka německého jazyka

spouští se _NEMCINA.BAT

http://www.ponskola.chrudim.cz

demo


Organická chemie

výuka organické chemie, graficky i obsahově velmi propracované

spouští se ORGACHEM.EXE

http://www.sgp.cz/sgptop/programs.asp

freeware


Základy chemie 1.0

výuka základů chemie, periodická soustava prvků, možnost zkoušení

spouští se CHEMIE.EXE

http://www.sgp.cz/sgptop/programs.asp

freeware


Slovní úlohy

slovní úlohy pro 5. až 8. ročník základní školy

spouští se START.BAT

http://www.mujweb.cz ...
/www/Mpospisil/Pospisil.htm

nebo stáhnout odsud (89kB)

shareware


Úhly

výuka na téma úhly

spouští se UHEL.EXE

http://www.mujweb.cz ...
/www/Mpospisil/Pospisil.htm

nebo stáhnout odsud (28kB)

asi freeware


Odhady

odhadování desetinných čísel, procent a zlomků

spouští se ODHADY.EXE

http://www.mujweb.cz ...
/www/Mpospisil/Pospisil.htm

nebo stáhnout odsud (28kB)

asi freeware


Soví zpěvníček 1.1

malý zpěvníček, hraje melodii přes repráček a zvýrazňuje právě zpívané slabiky textu, vhodné pro děti

spouští se ZPEVNIK.EXE

http://www.gemis.cz

nebo stáhnout odsud (95kB)

freeware


Fred 1.6

výuka cizích jazyků - Angličtina, Němčina, Francouština, Italština, Němčina, Španělština

po instalaci se spouští FRED.BAT

http://www.alc.cz/fred/fred.htm

freeware


Karel

Karel je jednoduchý programovací jazyk, kterým se programuje průchod malého robota skrz bludiště, program je vhodný k výuce základů programování

spouští se KAREL.EXE, ve Windows mi nešel program spustit

CD Český výběr 2

stáhnout odsud (113kB)

demo


Karel 3.3

další hezký program pro výuku základů programování v jazyce Karel

spouští se KAREL.EXE, více v dokumentaci v souboru CTI_ME.DOC

http://sweb.cz/Petr.Lastovicka

nebo stáhnout odsud (85kB)

freeware


Zeměpis ČR

poznávání měst, řek a pohoří České republiky

instaluje se pomocí INSTALL.EXE, spouští se !START!.BAT nebo ZEMEPIS.EXE

CD Český výběr 3

stáhnout odsud (284kB)

demo


Mapa ČR 1.03

mapa České republiky, stručné informace o jednotlivých městech, počet obyvatel a PSČ, program lze použít i k výuce

spouští se MAPA_CR.EXE

http://omicron.felk.cvut.cz ...
/~bobr/bbaktvyb/mapa_cr.zip

CD Český výběr 3

shareware


World-Map 2.0 CZ

mapa světa s mnoha informacemi o mnoha státech, grafika programu je jak ve Windows akorát je to pomalejší na starších počítačích

spouští se WORL-MAP.EXE, ukončení přes křížek v pravo nahoře, je potřeba trošku rychlejší počítač kvůli načítání obrázků v programu

http://www.sgp.cz/sgptop/programs.asp

freeware


SkyGlobe 3.6

velmi podrobná mapa hvězdné oblohy, lze tím doplnit i výuku o vesmíru

spouští se SKYGLOBE.EXE

ftp://pub.vse.cz/pub/simtel.net ...
/msdos/astronmy/skyglb36.zip

shareware


Polohy těles sluneční soustavy

program demonstruje pohyby planet ve sluneční soustavě, dělá i různé výpočty a grafy, lze použít jako doplněk k výuce

spouští se TELESA.BAT

http://sajri.astronomy.cz

nebo stáhnout odsud (95kB)

freeware


Albiero 2.1

mapa hvězdné oblohy

spouští se ALBIERO2.EXE

http://albiero.astronomy.cz

freeware


Clavius

mapa měsíce

spouští se CLAVIUS.BAT

http://clavius.astronomy.cz

freeware


Selene

informace o pohybu měsíce

spouští se SELENE.EXE

http://selene.astronomy.cz

freeware


Tesla

magnetostatické studio, demonstrace působení magnetických siločar

spouští se TESLA.EXE

http://sajri.astronomy.cz

freeware


Optika

program demonstruje lom světla skrz skleněný hranol

spouští se OPTIKA.EXE

CD Český výběr 2

stáhnout odsud (42kB)

freeware nebo shareware


Optika - středoškolská fyzika

slovenský program demonstrující odrazy a lom světla v zrcadlech a čočkách, obsahuje teorii i praxi

spouští se OPTIKA.EXE

http://www.edi.fmph.uniba.sk/archive ...
/Education/PedSoft/Fyzika/Zrkadl.zip

nebo stáhnout odsud (92kB)

freeware


Animal Math

počítání pro děti, počítání, sčítání a odečítání zvířátek

spouští se ANIMALS.COM, ukončení přes Q

http://www.kidsdomain.com ...
/down/pc/animalmath.html

nebo stáhnout odsud (43kB)

freeware


Kinder Cartoon

směs více her pro děti, některé jsou i výukové, hezká grafika

instaluje se pomocí INSTALL.EXE, spouští se KCART.EXE, pak mezerník, přes F10 se dají nastavit parametry (také sound - tedy zvuková karta)

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel ...
/KATALOG/programi/math8 ...
/programi/KCART10.ZIP

novější verze:

ftp://ftp.sunet.se/pub/simtelnet ...
/msdos/educate/kcart40.zip

shareware


Animated Clock 3.0

výuka ručičkových i digitálních hodin a minut pro děti

spouští se ACLOCK.BAT, pak entery, při prvním spuštění se nastavuje M pro ovládání myší

http://www.flixprod.com/aclock30.zip

shareware


Talking Time Tutor 2.2

výuka hodin a minut, program docela hezky mluví i přes tzv. speaker (vestavěný repráček v PC)

spouští se TTIME.EXE, pak mezerníky

http://www.educa.fmf.uni-lj.si ...
/izodel/KATALOG/programi ...
/math8/programi/TTIME22.ZIP

shareware


Clock game

výuka hodin a minut pro děti

spouští se CLOCKGAM.EXE

ftp://pub.vse.cz/pub/simtel.net ...
/msdos/educate/clockgam.zip

nebo stáhnout odsud (14kB)

freeware


Preschool Pack 4.0

předškolní výuka pro děti, čísla, písmenka, pexeso, zvířátka

spouští se PPK.EXE, přes F10 se nastaví parametry

ftp://pub.vse.cz/pub/simtel.net ...
/msdos/educate/ppk40.zip

shareware


Amy (Pejsek)

roztomilá výuka čísel s pejskem Amy [ejmy], graficky i zvukově skvělé, oblíbené u dětí

instaluje se pomocí INSTALL.EXE (při instalaci se automaticky spustí SETUP.EXE pro nastavení zvukovky a tak pozor na vytuhnutí ve Windows), spouští se FUN23.EXE, zvuk se nastavuje přes SETUP.EXE

http://www.kidsdomain.com ...
/down/pc/amysfun23ap1.html

ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/Mirrors ...
/ftp.gamesdomain.co.uk/pub ...
/kidstuff/pc/fun23_21.zip

nebo stáhnout odsud (asi 1MB)

shareware


Animated Shapes (Tvary)

rozpoznávání tvarů a barev, po rozpoznání několika tvarů a barev se z tvarů sestaví animovaný obrázek

spouští se SHAPES.BAT

http://www.flixprod.com/shapes10.zip

shareware


Math Arena

je to pohybová i výuková hra zároveň, jezdíte červíkem v aréně mezi čísly a až se objeví dole matematický příklad, tak se musíte trefit červíkem na číslo, které je výsledkem příklad

spouští se ARENA.EXE, na pomalejších PC delší start

http://www.filelibrary.com:8080 ...
/cgi-bin/freedownload/DOS/m/27/arena.zip

http://mikesgames.tsx.org

nebo stáhnout odsud (33kB)

freeware


Matematické křížovky

slovenská matematická křížovka pro 2. stupeň základní školy, místo písmen se dosazují do křížovky čísla, v editoru křížovek lze tvořit i vlastní křížovky

spouští se KRIZOVKY.EXE, editor křížovek se spouští pomocí EDITORKR.EXE

http://www.edi.fmph.uniba.sk/archive ...
/Education/PedSoft/Matem/Krizovky.zip

freeware


Egapiano

program vhodný pro základní výuku not, vytvořené písně lze ukládat

spouští se EGAPIANO.EXE

http://www.edi.fmph.uniba.sk/archive ...
/Education/PedSoft/Hudba/Egapiano.zip

nebo stáhnout odsud (57kB)

asi freeware


IBM-ORG

velmi jednoduché varhany

spouští se IBMORG.EXE

http://www.escape.ca/~bbuckels ...
/kidstuff/freekid.htm

http://www.escape.ca/~bbuckels ...
/kidstuff/ibmorg.zip

nebo stáhnout odsud (28kB)

freeware


Kmity a vlny

slovenský program pro demonstraci kmitání, skládání kmitů, šíření vln

spouští se KMITVLN.EXE

http://www.edi.fmph.uniba.sk/archive ...
/Education/PedSoft/Fyzika/Kmitvln.zip

nebo stáhnout odsud (72kB)

freeware


Prvouka 2

slovenský program, ve kterém se přiřazují obrázky zvířat ke správným názvům nebo se také řadí k sobě mláďata, otcové a matky jednotlivých druhů zvířat

spouští se PRVOUKA2.EXE, pak klikat myší, pro spouštění ve Windows nutno upravit programem TPPATCH

http://www.edi.fmph.uniba.sk/archive ...
/Education/PedSoft/Biologia/Prvouka2.zip

nebo stáhnout odsud (208kB)

freeware


Addalot's Math Adventure (Rytíř)

počítání s rytířem, který objíždí jednotlivé hrady a formou matematického pexesa zápasí s draky

spouští se ADDALOT.EXE

CD Dětský svět

stáhnout odsud
1 2 (celkem 586kB)

asi shareware


ATV 2.0

program pro výuku psaní na stroji

spouští se ATV-DEMO.BAT, ukončuje se přes F10, v demoverzi je jen 10 lekcí

http://www.abzone.cz/atv

nebo stáhnout odsud (56kB)

demo