základní menu programu a editor pozadí (editor scény)

editor animací a editor hudby

editor textů a editor živé knížky, kam se poskládá scéna, animace, hudba, zvuky, texty

prohlížeč pro právě tvořenou živou knížku a SETUP pro nastavení hlasitostí v živé knížce

UTILITIES (pomocné funkce) a ukázka prohlížeče obrázků a animací